Zapraszam do kontaktu: 731 019 800

Rzeczoznawca majątkowy Wrocław

Mateusz Piętak, FRM – jestem rzeczoznawcą majątkowym, posiadam uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości numer 7068. Zawodowo zajmuję się wyceną nieruchomości oraz instrumentów finansowych. Jako jedyny rzeczoznawca majątkowy w Polsce posiadam międzynarodowy tytuł Financial Risk Manager potwierdzający moje kwalifikacje w dziedzinie zarządzania ryzykiem finansowym. Dzięki posiadanemu doświadczeniu oraz kwalifikacjom jestem w stanie zaoferować Państwu najwyższej jakości usługi co jest kluczowe podczas określania wartości majątku.

Wycena nieruchomości

W ramach usługi wyceny rzeczoznawca majątkowy sporządza opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego, wycena nieruchomości obejmuje: nieruchomości lokalowe, nieruchomości gruntowe, ograniczone prawa rzeczowe, nieruchomości rolne, nieruchomości w trakcie budowy, maszyny oraz urządzenia trwale związane z gruntem oraz inne nieruchomości.

Analizy rynku

Oferuję analizy rynku nieruchomości, gdzie przedstawiony jest rozkład cen na danym rynku, rodzaj występującego trendu, cechy mające wpływ na wartość nieruchomości, atrakcyjność inwestycyjna oraz pozostałe informacje zgodne z wolą zamawiającego. Oferuję również analizy konkretnych nieruchomości, takie jak analiza stanu prawnego.

Opinie oraz raporty

Zakres tej usługi obejmuje sporządzanie pisemnych opinii dotyczących efektywności inwestowania w nieruchomości, skutki finansowe uchwalania lub zmiany planów miejscowych. W rezultacie klient otrzymuje opinię nie będąca operatem szacunkowym. Jako rzeczoznawca nieruchomości oferuję również pomoc w sprawach urzędowych związanych z nieruchomościami w ramach konsultacji.

Wycena nieruchomości Wrocław

„Cena jest tym, co płacisz, wartość tym, co dostajesz” – Warren Buffett

Rzeczoznawca Majatkowy Wrocław

Wycena mieszkań, domów oraz nieruchomości typowych

Wycena nieruchomości Wrocław

Wycena nieruchomości komercyjnych

Operat Szacunkowy Wrocław

Opinie oraz analizy dotyczące stanu nieruchomości

Aktualności

Wycena gruntów inwestycyjnych

Znaczną część zleceń jaką otrzymuję jako rzeczoznawca majątkowy stanowią wyceny gruntów przeznaczonych pod szeroko rozumiane inwestycje. Są to grunty, zazwyczaj niezabudowane, na których inwestor planuje ulokować kapitał i czerpać z niego zyski.

Głównym czynnikiem kreującym wartość takiej nieruchomości jest jej przeznaczenie, które zazwyczaj zdefiniowane jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (pominę tutaj inne przypadki). W takim planie znajdują się informacje co tak naprawdę można na nim wybudować. Poza wskazaniem przeznaczenia np. zabudowa budynkiem biurowym, stacją paliw, halą magazynową, plan ten wskazuje jakie parametry powinien mieć budynek – wskazując jego wysokość, maksymalną powierzchnię, a nawet nachylenie jakie powinien mieć dach. Ponadto w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rzeczoznawca analizuje potencjalne ograniczenia związane z planowaną inwestycją – należą do nich np. nieprzekraczalne linie zabudowy oraz inne wydzielenia wewnętrzne mogące różnicować przeznaczenie nieruchomości.

Kolejnym istotnym czynnikiem są warunki lokalizacyjne nieruchomości. Lokalizacja sama w sobie oraz ekspozycja nieruchomości ogrywają kluczową rolę w kreowaniu wartości nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod inwestycję. Na przykładzie wyceny stacji paliw we Wrocławiu, analizując położenie bezpośrednio przy ruchliwej ulicy, a w spokojnej okolicy domów jednorodzinnych dojdziemy do dwóch znacząco różniących się od siebie wartości.

Rozważając temat wyceny gruntów warto wspomnieć jakie (poza zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) ograniczenia mogą spotkać potencjalnego inwestora. Należą do nich sieci infrastruktury położone w obrębie wycenianej nieruchomości. Wykonując czynności rzeczoznawcy majątkowego należy na to zwrócić szczególną uwagę – jeżeli do działki doprowadzone są przyłącza sieci – ma to pozytywny wpływ na wartość. Co w przypadku, gdy przez działkę przebiega sieci kanalizacji? Wówczas inwestor będzie zmuszony wystąpić do odpowiednich organów o przeniesienie takiej sieci – co spowoduje poniesienie nakładów, co bezpośrednio przełoży się na wartość nieruchomości. A co, gdy przez nieruchomość przebiega gazociąg, który uniemożliwia zagospodarowanie działki, a inwestor właśnie wystąpił o kredyt inwestycyjny do banku, który prosi o określenie wartości nieruchomości celem zabezpieczenia wierzytelności?

Jak widzą Państwo praca rzeczoznawcy majątkowego wymaga sprawdzenia wielu informacji związanej z nieruchomością. Stąd bardzo ważne jest, aby wybrać rzetelnego rzeczoznawcę, który w sposób staranny przeprowadzi proces wyceny nieruchomości. Serdecznie zachęcam do współpracy, moje wykształcenie oraz doświadczenie pozwoli zaoszczędzić Państwu czasu oraz stresu podczas podejmowania kluczowych decyzji inwestycyjnych.

Mateusz Piętak, FRM

Słowa kluczowe: rzeczoznawca Wrocław, rzeczoznawca majątkowy Wrocław,rzeczoznawca majątkowy, wycena stacji paliw, wycena hoteli, rzeczoznawca nieruchomości Wrocław, wycena nieruchomości Wrocław, wycena nieruchomości Nowa Sól, operat szacunkowy Wrocław, wycena biura, wycena magazynów, wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości komercyjnych – biura, hotele, hale produkcyjne oraz magazynowe

Jako jeden z niewielu rzeczoznawców majątkowych w Polsce posiadam kwalifikacje w obszarze zarządzania ryzykiem finansowym potwierdzone przez międzynarodowe stowarzyszenie Global Association of Risk Professionals. Posiadane przeze mnie kompetencje pozwalają w sposób kompleksowy zająć się procesem wyceny nieruchomości komercyjnych. Wybór odpowiedniego specjalisty jest kluczowy ze względu na charakter nieruchomości oraz skalę podejmowanych decyzji w przedsiębiorstwie.

Nieruchomości komercyjne to przede wszystkim:

W większości przypadków rzeczoznawca majątkowy wyceniając nieruchomości komercyjne wykorzysta podejście dochodowe. W podejściu tym wyróżnia się dwie metody. Metodę inwestycyjną stosuje się, gdy nieruchomość przynosi lub może przynosić dochód z tytułu czynszów, najmu lub dzierżawy. Metodę zysków rzeczoznawca zastosuje, gdy nieruchomość generuje dochody z realizowanej na niej działalności. W obu metodach można zastosować technikę kapitalizacji prostej lub technikę dyskontowania strumieni dochodów. Wybór techniki zależy czy prognozowane dochody będą stałe lub zmienne w przyjętym przez rzeczoznawcę majątkowego okresie. Jak widzimy, istotnym czynnikiem kreującym wartość nieruchomości jest dochód. Kolejnym tak samo istotnym czynnikiem jest ryzyko danej nieruchomości, które rzeczoznawca ocenia podczas analizy rynku specyficznego dla danego rynku.

Więcej o metodologii wyceny nieruchomości znajdą Państwo na podstronie artykuły.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się ze szczegółami oferty dostępnymi na stronie oferta lub do bezpośredniego kontaktu, którego szczegóły znajdą Państwo tutaj.

Mateusz Piętak, FRM

Słowa kluczowe: rzeczoznawca Wrocław, rzeczoznawca majątkowy Wrocław,rzeczoznawca majątkowy, wycena stacji paliw, wycena hoteli, rzeczoznawca nieruchomości Wrocław, wycena nieruchomości Wrocław, wycena nieruchomości Nowa Sól, operat szacunkowy Wrocław, wycena biura, wycena magazynów, wycena nieruchomości

Wycena mieszkania

Zajmuję się wyceną wyceną nieruchomości lokalowych - mieszkań. Przedmiotem wyceny są mieszkania będące przedmiotem rozmaitych praw (np. prawo własności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu). Wycenę mieszkania najczęściej sporządza się w celu:

Wartość nieruchomości określam dla stanu obecnego, stanu przyszłego - w przypadku gdy nieruchomość jest w budowie oraz przeszłego - dla celów spadkowych.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się ze szczegółami oferty dostępnymi na stronie oferta lub do bezpośredniego kontaktu, którego szczegóły znajdą Państwo tutaj.

Słowa kluczowe: rzeczoznawca Wrocław, rzeczoznawca majątkowy Wrocław,rzeczoznawca majątkowy, wycena stacji paliw, wycena hoteli, rzeczoznawca nieruchomości Wrocław, wycena nieruchomości Wrocław, wycena nieruchomości Nowa Sól, operat szacunkowy Wrocław, wycena biura, wycena magazynów, wycena nieruchomości

Wpisy dotyczące wyceny nieruchomości oraz warsztatu rzeczoznawcy majątkowego.

Na stronie pojawiła się nowa zakładka "Artykuły". Będę w niej zamieszczał wpisy dotyczące pracy rzeczoznawcy majątkowego oraz różnych zagadnień związanych z wycena nieruchomości w Polsce i nie tylko. Wpisy będą dotyczyły:

Serdecznie zapraszam do śledzenia wpisow.

Słowa kluczowe: rzeczoznawca Wrocław, rzeczoznawca majątkowy Wrocław,rzeczoznawca majątkowy, wycena stacji paliw, wycena hoteli, rzeczoznawca nieruchomości Wrocław, wycena nieruchomości Wrocław, wycena nieruchomości Nowa Sól, operat szacunkowy Wrocław, wycena biura, wycena magazynów, wycena nieruchomości

Potrzebujesz operatu szacunkowego?
Skorzystaj z usługi doświadczonego rzeczoznawcy majątkowego we Wrocławiu.

Przejdź do strony kontaktowej