podejmij decyzję z pomocą opinii eksperta.

rzeczoznawca majątkowy Wrocław

mgr Mateusz Piętak, FRM

Zdjęcie 1
Zdjęcie 1

Wycena nieruchomości Wrocław

 • wycena nieruchomości komercyjnych
 • wycena nieruchomości mieszkaniowych
 • wycena gruntów inwestycyjnych
Sprawdź ofertę

Pozostałe wyceny

Jako rzeczoznawca majątkowy przygotowuję również inne opracowania, takie jak:

 • określanie wartości nieruchomości nietypowych — znanych z filmów czy seriali lub z innych powodów;
 • określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych, wśród których wyróżniamy: służebność, użytkowanie i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego;
 • określenia wartości do postępowań egzekucyjnych.

Zajmuję się również analizą rynku nieruchomości. Przedstawiam rozkład cenowy na danym obszarze i jego potencjał inwestycyjny. Analizuję wszystkie cechy mające wpływ na cenę nieruchomości, a także wszelkie inne informacje, których potrzebuje Klient.

Opinie i analizy

Oprócz wyceny nieruchomości zajmuję się również sporządzaniem różnorodnych opinii i analiz. Mogą one dotyczyć:

 • badania rynku nieruchomości;
 • oceny efektywności inwestycji w nieruchomość;
 • określania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
 • znaczenia obiektu odrębnej własności lokali;
 • szacowania wartości nieruchomości dla indywidualnego inwestora;
 • następstw finansowych, wynikających z uchwalenia/zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • obliczania wartości nieruchomości kwalifikujących się do inwestycji (zgodnie z ustawą o rachunkowości).

Najpopularniejsze wpisy

Python w wycenie nieruchomości
21.06.2023
Czytaj więcej

Często zadawanie pytania

Zakres i sposób działania rzeczoznawcy majątkowego określają przepisy prawa, a dokładniej — ustawa o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości. Zgodnie z nimi, rzeczoznawca przygotowuje wycenę nieruchomości, w wyniku czego określa jej szacunkową wartość.

Czego potrzebuje rzeczoznawca majątkowy?

Podczas sporządzania wyceny nieruchomości, rzeczoznawca korzysta z:

 • ksiąg wieczystych;
 • katastru nieruchomości;
 • ewidencji uzbrojenia terenu;
 • miejscowych planów i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • studiów uwarunkowań oraz decyzji o warunkach zabudowy;
 • dokumentów prowadzonych przez urzędy skarbowe;
 • aktów notarialnych;
 • umów oraz innych dokumentów, będących podstawą wpisu do ksiąg wieczystych;
 • innych dokumentów, posiadanych przez osoby lub przedsiębiorstwa z prawem do nieruchomości.

Jak widać, rzeczoznawca musi przeanalizować wiele parametrów, które mają wpływ na wartość danej nieruchomości. Dzięki nim może opracować operat szacunkowy — kilkudziesięciostronicowy dokument o randze urzędowej. Więcej o nim piszę w stosownym wpisie.

Czy rzeczoznawca majątkowy wycenia tylko nieruchomości?

Nie tylko. Rzeczoznawca zajmuje się również szacowaniem wartości wszelkich maszyn i urządzeń, które są nierozerwanie związane z nieruchomością. Sporządza też na potrzeby klientów różnego rodzaju opinie i analizy.

Od kilku lat świadczę usługi rzeczoznawcy majątkowego między innymi na terenie Wrocławia. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące mojej pracy, zapraszam do otwarcia zakładki kontakt.