Rzeczoznawca majątkowy Wrocław

Wycena nieruchomości

W ramach usługi wyceny rzeczoznawca majątkowy sporządza opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego, wycena nieruchomości obejmuje: nieruchomości lokalowe, nieruchomości gruntowe, ograniczone prawa rzeczowe, nieruchomości rolne, nieruchomości w trakcie budowy, maszyny oraz urządzenia trwale związane z gruntem oraz inne nieruchomości.

Analizy rynku

Oferuję analizy rynku nieruchomości, gdzie przedstawiony jest rozkład cen na danym rynku, rodzaj występującego trendu, cechy mające wpływ na wartość nieruchomości, atrakcyjność inwestycyjna oraz pozostałe informacje zgodne z wolą zamawiającego. Oferuję również analizy konkretnych nieruchomości, takie jak analiza stanu prawnego.

Opinie oraz raporty

Zakres tej usługi obejmuje sporządzanie pisemnych opinii dotyczących efektywności inwestowania w nieruchomości, skutki finansowe uchwalania lub zmiany planów miejscowych. W rezultacie klient otrzymuje opinię nie będąca operatem szacunkowym. Jako rzeczoznawca nieruchomości oferuję również pomoc w sprawach urzędowych związanych z nieruchomościami w ramach konsultacji.