Wycena domu Wrocław

Jako rzeczoznawca majątkowy z wieloletnim doświadczeniem w branży, rozumiem unikalne cechy i wartość nieruchomości we Wrocławiu. Moje usługi to przede wszystkim:

 • Kompleksowa Analiza: Każdy dom jest inny i posiada swoją unikalną wartość. Przeprowadzam dogłębną analizę nieruchomości, uwzględniając jej lokalizację, standard, metraż oraz wiele innych czynników, które wpływają na jej wartość rynkową.
 • Rozumienie Rynku: Wrocławski rynek nieruchomości jest specyficzny. Moje doświadczenie i ciągłe monitorowanie trendów rynkowych gwarantują, że wycena będzie odzwierciedlać aktualną sytuację na rynku.
 • Dokumentacja: W procesie wyceny domu kluczowe są odpowiednie dokumenty, takie jak akt notarialny czy księga wieczysta. W przypadku potrzeby dodatkowych dokumentów, skontaktuję się z klientem, aby zapewnić kompletność i precyzję wyceny.
 • Transparentność: Zapewniam pełną transparentność w procesie wyceny, informując klienta o każdym etapie pracy oraz o kosztach związanych z usługą, w tym o opłatach za dokumenty z katastru.
 • Profesjonalizm: Moje usługi opierają się na najwyższych standardach etycznych i profesjonalnych. Dążę do tego, aby każda wycena była dokładna, rzetelna i spełniała oczekiwania klienta.

wycena domu wrocław

wartość domu we Wrocławiu

Błędy do uniknięcia podczas wyceny domu we Wrocławiu

Jako rzeczoznawca majątkowy, chcę podkreślić pewne powszechne błędy, które mogą wpłynąć na dokładność i rzetelność wyceny domu. Unikanie tych pułapek jest kluczowe dla uzyskania realnej wartości nieruchomości, a zapewnić je może rzeczoznawca majątkowy, który jest ekspertem.

 • Niewłaściwe porównanie: Porównywanie Twojego domu z nieruchomościami, które różnią się lokalizacją, metrażem czy standardem, może prowadzić do błędnych oszacowań. Ponadto przyjęcie nieodpowiednich jednostek porównawczych może dać nieprawidłowy obraz wartości przedmiotu wyceny.
 • Ignorowanie lokalnych trendów: Nie uwzględnienie lokalnych trendów i specyfiki rynku może skutkować niedoszacowaniem lub przeszacowaniem wartości.
 • Nie uwzględnienie specyfiki lokalizacji: Pomijanie specyfiki danej lokalizacji czy sąsiedztwa podczas wyceny może prowadzić do błędnych wyników.
 • Samodzielna wycena bez eksperta: Choć internet oferuje wiele narzędzi do samodzielnej wyceny, brak ekspertyzy i doświadczenia może prowadzić do błędnych oszacowań, gdzie często analizuje się ceny ofertowe.
 • Nie uwzględnienie uszkodzeń i wad: Pomijanie istotnych wad czy uszkodzeń nieruchomości może prowadzić do jej przeszacowania. Nie chodzi tu jedynie o wady stricte technicze, a prawne. Analiza stanu prawnego jest równie istotna co analiza stanu technicznego. Mogą istnieć bowiem pewne ograniczenia w prawie do nieruchomości co przełoży się na jej wartość.

Dokumenty niezbędne do wyceny domu we Wrocławiu

Jako doświadczony rzeczoznawca majątkowy, chcę podkreślić znaczenie posiadania kompletnych i aktualnych dokumentów podczas procesu wyceny. Oto kluczowe dokumenty, które są niezbędne:

 • Akt notarialny: Jest to podstawowy dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości. Umożliwia on rzeczoznawcy zrozumienie historii nieruchomości oraz jej prawnych aspektów.
 • Księga wieczysta: Dostarcza informacji o stanie prawnym nieruchomości, w tym o ewentualnych obciążeniach czy prawach osób trzecich.
 • Plan zagospodarowania przestrzennego: Może wpłynąć na wartość nieruchomości, wskazując na możliwości jej wykorzystania w przyszłości. Co do zasady ten dokument pozyskuję we własnym zakresie - jego koszt jest wliczony w cenę usługi.
 • Dokumenty techniczne: Plan budynku, pozwolenie na budowę oraz inne dokumenty techniczne mogą dostarczyć informacji o standardzie, metrażu oraz specyfice konstrukcyjnej domu. O ich wymaganiu decyduje rzeczoznawca majątkowy biorąc pod uwagę cen wyceny oraz jej obecny stan.
 • Zdjęcia i opis nieruchomości: Chociaż nie są to formalne dokumenty, zdjęcia oraz dokładny opis nieruchomości pomagają w lepszym zrozumieniu jej charakterystyki i stanu technicznego. Szczególnie przy wycenach gdzie określa się wartość nieruchomości na datę wsteczną.

W przypadku wymagania dodatkowych dokumentów z uwagi na specyficzny cel wyceny, jako rzeczoznawca majątkowy, skontaktuję się z klientem w celu uzyskania niezbędnych informacji.

ceny domów wrocław