Operat szacunkowy Wrocław

Operatem szacunkowym nazywa się autorską opinię rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości. Jest to dokument urzędowy sporządzany w formie pisemnej. Dokument ten jest niezbędny w wielu czynnościach związanych z nieruchomościami.
Do najczestszych celów sporządzania operatu szacunkowego zalicza się:

 • ustalenie ceny sprzedaży,
 • zabezpieczenie wierzytelności (kredyty hipoteczne),
 • podziały majątku,
 • odszkodowania oraz wywłaszczenia,
 • zaniesienie wspówłasności,
 • postępowania sądowo-komornicze,
 • określenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
 • Operat szacunkowy może dotyczyć całej nieruchomości jak i jej poszczególnych części składowych. Zakres opracowania ustalany jest indywidualnie z zamawiającym. Może on dotyczyć różnych rodzajów nieruchomości:

 • lokalowych (mieszkalnych, usługowych),
 • gruntowych zabudowanych (budynkami mieszkalnymi jedno oraz wielorodzinnymi, budynkami użytkowymi, w trakcie realizacji oraz budowlami),
 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
 • nieruchomości rolnych i leśnych,
 • służebności gruntowych oraz przesyłu,
 • nieruchomości nietypowych oraz maszyn trwale związanych z nieruchomością,
 • pozostałych praw do nieruchomości.
 • Operat szaucnkowy pownien zawierać wszystkie niezbędne elementy, które określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Należą do nich między innymi: określenie przedmiotu, zakresu i celu wyceny. W operacie szacunkowym rzeczoznawca pownien przedstawić właściwe przepisy prawa, opis nieruchomości pod względem jego stanu i przeznacznia.
  Ponadto pownien przeprowadzić analizę rynku odpowiedniego dla rodzaju wycenianej nieruchomości, przedstawić wybór podejścia, metody i techniki szacowania nieruchomości w tym obliczenia i uzasadnienia.


  Jak przedstawiono powyżej - operat szacunkowy jest kompleksowym opracowaniem przedstawiającym wartość nieruchomości. Stąd istotnym jest wybranie rzeczoznawcy, który w należytą starannością sporządzi takie opracowanie.
  Serdecznie zapraszam osoby oraz firmy zainteresowane współpracą po więcej szczegółów do zakładki kontakt po więcej szczegółów.