Operat szacunkowy Nowa Sól

Rzeczoznawca majątkowy sporządza opinię o wartości nieruchomości na piśmie w formie operatu szacunkowego. Operat szacunkowy jest niezbędnym dokumentem w wielu czynnościach związanych z rynkiem nieruchomości.
Operaty szacunkowe najczęściej sporządza się na potrzeby:

 • ustalenie ceny sprzedaży,
 • zabezpieczenie wierzytelności (kredyty hipoteczne),
 • podziały majątku,
 • odszkodowania oraz wywłaszczenia,
 • zaniesienie wspówłasności,
 • postępowania sądowo-komornicze,
 • określenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
 • Przedmiotem opracowania może zostać objęta cała nieruchomośc jak i jej poszczególne części składowe lub jej część. Zakres opracowania uzgadniany jest indywidualnie z zamawiajacym. Może on dotyczyć różnych rodzajów nieruchomości:

 • lokalowych (mieszkalnych, usługowych),
 • gruntowych zabudowanych (budynkami mieszkalnymi jedno oraz wielorodzinnymi, budynkami użytkowymi, w trakcie realizacji oraz budowlami),
 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
 • nieruchomości rolnych i leśnych,
 • służebności gruntowych oraz przesyłu,
 • nieruchomości nietypowych oraz maszyn trwale związanych z nieruchomością,
 • pozostałych praw do nieruchomości.
 • Przepisy prawa jasno określają jakie elementy powinny muszą znaleźć się w operacie szacynkowym. Należą do nich między innymi: określenie przedmiotu, zakresu i celu wyceny. W operacie szacunkowym rzeczoznawca pownien przedstawić właściwe przepisy prawa, opis nieruchomości pod względem jego stanu i przeznacznia.
  Ponadto pownien przeprowadzić analizę rynku odpowiedniego dla rodzaju wycenianej nieruchomości, przedstawić wybór podejścia, metody i techniki szacowania nieruchomości w tym obliczenia i uzasadnienia.


  Operat szacunkowy jest kompleksowym opracowaniem przedstawiającym wartość nieruchomości. Stąd istotnym jest wybranie rzeczoznawcy, który w należytą starannością sporządzi takie opracowanie.
  Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania zapraszam do zakładki kontakt.