Wycena domu w Nowej Soli

Przy wycenie domu rzeczoznawca majątkowy powinien przeanalizować nie tylko cechy związane z położeniem nieruchomości i cehcami fizycznymi budynku. Dodatkowymi czynnikami cenotwórczymi w tego rodzaju nieruchomościach jest chociażby możliwość zagospodarowania działki, jej kształt oraz powierzchnia. Inną wartość przedstawiać będzie dom położony na działce o powierzchni 600 metrów kwadratowych, która jest zarośnięta oraz wykazuje się istotnymi różnicami w wysokości tereny, a inną wartość przedstawi dom położony na działce o powierzchni 1500 metrów kwadratowych, która jest zagospodarowana w sposób spójny i estetyczny. Oczywiście nie są to jedyne cechy wpływające na wartość domu w Nowej Soli. Te i inne powinny być uwzględnione przez rzeczoznawcę majątkowego podczas sporządzania operatu szacunkowego - formalnego dokumentu przedstawiającego wartość rynkową.

wycena domów w Nowej Soli

wycena domu w Nowej Soli

rodzaj budynku a wycena domów w Nowej Soli

W ostatnich latach jako rzeczoznawca majątkowy odnotowuję znaczny wzrost popytu na działki budowlane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Znaczna część tego popytu zlokalizowana jest na terenie miasta Nowa Sól jak i północno-zachodniej strefie podmiejskiej. Jednak obrót domami na terenie powiatu nie sprowadza się wyłącznie do nowopowstałych domów. Znacząca ilość transakcji domami na terenie powiatu to domy:

  • w tzw. zabudowie zagrodowe, zazwyczaj wybudowane w przedziale lat 1930-1950;
  • tzw. kostki - domy o specyficznym kształcie, wybudowane zazwyczaj w przedziale lat 1960-1990;

Wyceniając dom w Nowej Soli rzeczoznawca majątkowy powinien przeanalizować najbardziej podobne nieruchomości aby nie było wątpliwości co do określonej wartości rynkowej w operacie szacunkowym.

ceny domów w Nowej Soli

Z uwagi na różnorodność domów, które sprzedawane są na terenie powiatu nowosolskiego trudnym jest określenie uogólnionego trendu zmiany cen z uwagi na upływ czasu. Analizując rynek domów nowych lub świeżo po remoncie, w dobrym stanie technicznym, o dobrych parametrach działki i jej zagospodarowaniu widoczny jest wzrost tych cen. Analizując z kolei nieruchomości mniej atrakcyjne, czy to ze względu na lokalizację, stan techniczny, stan zagospodarowania trend ten nie jest łatwy do określenia. W większości takich przypadków nie jest on widoczny pomimo tego, że przyjęło się, że nieruchomości co do zasady nie tanieją. Należy pamiętać, że niekorzystne cechy związane z nieruchomością będą wymagały nakładów przez inwestora, a ten zdyskontuje je na dzień transakcji przez co nie będzie skłonny do zapłaty ceny ofertowej i będzie ją negocjował.

ceny domów w Nowej Soli

domy na sprzedaż Nowa Sól

wycena domu w Nowej Soli - dokumenty niezbędne do wyceny

Większość dokumentacji niezbędnej do wyceny domu w Nowej Soli pobieram osobiście z odpowiednich urzędów. Jednak po stronie zleceniodawcy jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości i numer księgi wieczystej. Przy wycenie domu pomocne mogą się okazać wszelkiego rodzaju inwentaryzacje lub projekty budowlane. W szczególności te dokumenty wymagane są przy wycenie domu w budowie, dla celów zabezpieczenia wierzytelności banku, lecz nie tylko.

Cena za usługę ustalana jest ze zleceniodawcą indywidualnie. Koszt usługi zależy między innymi od rodzaju domu, ilości zabudowań na działce, rodzaju prawa do wyceny oraz celu wyceny.