Operat szacunkowy - co to jest?

Operatem szacunkowym określa się dokument będący pisemną autorską opinią rzeczoznawcy majątkowego, w którym opisuje on szacowaną nieruchomość oraz przedstawia proces wyceny wraz z końcową wartością.

Rozdział czwarty rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego precyzuje sposób sporządzania, formę oraz treść operatu szacunkowego.

Co zawiera operat szacunkowy sporzadzony przez rzeczoznawcę majątkowego?

Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym musi:

  • określić przedmiot i zakres wyceny,
  • określić cel wyceny,
  • przedstawić podstawę formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości,
  • opisać stan nieruchomości,
  • wskazać jakie jest przeznaczenie nieruchomości wycenianej,
  • sporządzić analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym nieruchomości wycenianej,
  • określić rodzaj określonej wartości, wybór podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości,
  • przedstawić obliczenia wartości nieruchomości wraz z ich wynikiem oraz uzasadnieniem.

Jak widać operat szacunkowy to całkiem spore opracowanie rzeczoznawcy majątkowego. Zazwyczaj w przypadku wyceny mieszkania np. dla celu ustalenia ceny sprzedaży operat szacunkowy ma około 25-30 stron bez załączników. W przypadku bardziej skomplikowanych nieruchomości operat szacunkowy może mieć nawet 50, 60, a nawet i więcej stron.

Bardzo istotne kwestie dotyczące operatu szacunkowego zawarte są w ustawie o gospodarce nieruchomościami, a dokładniew artykule numer 156.

W artykule tym dowiadujemy się, że bez zgody rzeczoznawcy operat szacunkowy można wykorzystać tylko do celu, jaki został określony w opracowaniu. Rzeczoznawca majątkowy nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli operat zostanie wykorzystany bez jego zgody do innego celu.

Zgodnie z kolejnym ustępem artykułu numer 156 operat szacunkowy może być wykorzystany do celu, dla którego został sporządzony przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia. Wyjątkiem jest wystąpienie zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, które opisane są szczegółowo w artykule 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Mam nadzieję, że przybliżyłem Państwu po krótce czym jest operat szacunkowy oraz co się w nim znajduje. Jeżeli mają Państwo pytania związane z tym wpisem zapraszam do kontaktu.

Rzeczoznawca majątkowy
Mateusz Piętak, FRM

Słowa kluczowe: rzeczoznawca Wrocław, rzeczoznawca majątkowy Wrocław, rzeczoznawca nieruchomości Wrocław, wycena nieruchomości Wrocław, wycena nieruchomości Nowa Sól, operat szacunkowy Wrocław, operat szacunkowy Nowa Sól, wycena mieszkania Wrocław, wycena mieszkania Nowa Sól wycena domu Wrocław, wycena nieruchomości komercyjnych Wrocław

O mnie

Mateusz Piętak, FRM - uprawniony rzeczoznawca majątkowy o numerze uprawnien 7068. Od 2017 roku związany z wyceną nieruchomości, posiadający międzynarodowe doświadczenie w wycenie instrumentów finansowych oraz zarządzaiu ryzykiem rynkowym. W 2020 roku uzyskał tytuł Financial Risk Manager przyznawany przez Global Association of Risk Professionals. Interesujący się wykorzystaniem elementów data science w wycenie nieruchmości oraz szeroko pojętymi inwestycjami kapitałowymi.

Popularne posty

Nawigacja

HOME O MNIE ARTYKUŁY OFERTA KONTAKT