Czym zajmuje się rzeczoznawca majątkowy?

Aby przybliżyć nieco obszar, w którym porusza się rzeczoznawca majątkowy niezbędne jest zapoznanie się z przepisami prawa. Ustawa o gospodarce nieruchomościami precyzuje czym jest wycena nieruchomości, art. 4 ust. 6 mówi, że przez wycenę nieruchomości należy rozumieć postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości.

Czym jest zatem określenie wartości nieruchomości?

Ustęp 6a tego samego artykułu mówi, że przez określenie wartości nieruchomości należy rozumieć postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości. Podczas tego postępowania rzeczoznawca majątkowy wykorzystuje wszystkie dane o wycenianej nieruchomości korzystając z:

 • ksiąg wieczystych,
 • katastru nieruchomości
 • ewidencji uzbrojenia terenu,
 • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, studiów uwarunkowań oraz decyzjach o warunkach zabudowy,
 • dokumentów prowadzonych przez urzędy skarbowe
 • aktów notarialnych,
 • umowach oraz innych dokumentów będących podstawą wpisu do ksiąg wieczystych,
 • innych dokumentów będących w posiadaniu osób lub przedsiębiorstw, którym powierzono prawo własności do nieruchomości.

Jak widać postępowanie to nie jest procesem prostym. Czasem rzeczoznawca majątkowy musi przeanalizować wiele istotnych dokumentów, w których określone są parametry oraz informacje mające znaczący wpływ na wartość nieruchomości. Zwieńczeniem analiz dokumentów oraz obliczeń rzeczoznawcy majątkowego jest operat szacunkowy – kilkudziesięciostronicowy dokument, w którym znajdują się wszystkie istotne informacje o nieruchomości wraz z określeniem jej wartości. Więcej o operacie szacunkowym oraz jego zawartości wspomnę w kolejnym wpisie.

Czy rzeczoznawca majątkowy wycenia tylko nieruchomości?

Zgodnie z art. 174 ust. 3 rzeczoznawca majątkowy określa wartość nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Poza szacowaniem wartości nieruchomości rzeczoznawca majątkowy może również sporządzać analizy oraz opracowania, które nie stanowią operatu szacunkowego. Dotyczą one między innymi:

 • badania rynku nieruchomości,
 • oceny efektywności inwestycji w nieruchomość,
 • następstw finansowych związanych z uchwalaniem bądź zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ,
 • znaczenia obiektu odrębnej własności lokali,
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
 • szacowania wartości nieruchomości dla indywidualnego inwestora,
 • szacowania wartości nieruchomości kwalifikujące się do inwestycji zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • szacowania wartości nieruchomości kwalifikujących się do środków trwałych jednostek zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące wspomnianych powyżej informacji o pracy rzeczoznawcy majątkowego – zapraszam do zakładki kontakt.

Rzeczoznawca majątkowy
Mateusz Piętak, FRM

Słowa kluczowe: rzeczoznawca Wrocław, rzeczoznawca majątkowy Wrocław, rzeczoznawca nieruchomości Wrocław, wycena nieruchomości Wrocław, wycena nieruchomości Nowa Sól, operat szacunkowy Wrocław, operat szacunkowy Nowa Sól, wycena mieszkania Wrocław, wycena mieszkania Nowa Sól wycena domu Wrocław, wycena nieruchomości komercyjnych Wrocław

O mnie

Mateusz Piętak, FRM - uprawniony rzeczoznawca majątkowy o numerze uprawnien 7068. Od 2017 roku związany z wyceną nieruchomości, posiadający międzynarodowe doświadczenie w wycenie instrumentów finansowych oraz zarządzaiu ryzykiem rynkowym. W 2020 roku uzyskał tytuł Financial Risk Manager przyznawany przez Global Association of Risk Professionals. Interesujący się wykorzystaniem elementów data science w wycenie nieruchmości oraz szeroko pojętymi inwestycjami kapitałowymi.

Popularne posty

Nawigacja

HOME O MNIE ARTYKUŁY OFERTA KONTAKT